ปฏิทินกิจกรรม
Our Recent Works

OUR PARTNERS

ADDRESS

  • Address: เลขที่ 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ถนนแจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ
  • Email: bell.pnru@gmail.com
  • Website:
    www.bellcenter-pnru.com/rspg/
  • Tel: 02-544-8194