ติดต่อโครงการ

      โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ถนนแจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ

โทร. : 02-544-8194

Email : bell.pnru@gmail.com

QR Code :


ADDRESS

  • Address: เลขที่ 9 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ถนนแจ้งวัฒนะ อนุสาวรีย์ บางเขน กรุงเทพฯ
  • Email: bell.pnru@gmail.com
  • Website:
    http://www.bellcenter-pnru.com/rspg/
    https://www.facebook.com/rspgpnru/
  • Tel: 02-544-8194